ADHD – móda alebo fakt?

10.–11. 10. 2019 sa uskutočnila medzinárodná konferencia KRIŽOVATKY XI, tento rok s podtémou „ADHD – móda alebo fakt? Náročné situácie vo výchove, prevýchove a resocializácii“.

Diagnostické centrum v Bratislave – Záhorskej Bystrici ňou nadviazalo na predchádzajúcich desať ročníkov konferencie, už tradične venovanej problematike detí a mládeže s poruchami správania. Každoročne sa jej zúčastňuje množstvo odborníkov najmä z radov špeciálnych a liečebných pedagógov, psychológov, sociálnych pracovníkov a ďalších príbuzných profesií.

Konferenciu otvoril a sprevádzal ňou doc. PhDr. Pavel Bryndzák, PhD., riaditeľ DC Záhorská Bystrica. Inšpiratívnou bola prednáška prof. Evy Gajdošovej a kol. „Starostlivosť o žiakov s ADHD v základnej škole s inkluzívnou edukáciou“. Mgr. Matej Štepita sa podelil s účastníkmi o odborné skúsenosti s prácou s deťmi a ich rodičmi „ ADHD – diagnóza chaosu a jej liečba „postupným upratovaním“. Zahraničná hostka PhDr. Leona Jochmannová, Ph.D. priblížila ADHD z pohľadu možnej traumy. Mgr. Zuzana Zimová, Mgr. Vladimír Hambálek worskshopovým prístupom zdieľali svoje skúsenosti s prácou so skupinami. Niektoré príspevky sa len okrajovo venovali ADHD, avšak boli zaujímavé (time manažment, internet a jeho nástrahy, mužský vzor…).

V rámci posterovej sekcie sa na konferencii zúčastnili aj pracovníčky VÚDPaP.

PhDr. Eva Smiková, PhD., Mgr. Zuzana Vojtová, PhDr. Alena Kopányiová, PhD., ktoré predstavili nové prístupy v prevencii pitia alkoholu „ Prevencia pitia alkoholu u mladých ľudí – skúsenosti s realizáciou lokálnej stratégie „Lokalizuj“. PhDr. Ľ. Kročanová s posterom  „Dieťa s postihnutím v náhradnej rodinnej starostlivosti“

PaedDr. Nadežda Čabiňáková z vydavateľstva Portál informovala o najnovších publikáciách s tematikou ADHD, knihy sa už tradične dali aj priamo na konferencii zakúpiť.

Konferencia bola ako vždy aj miestom osobných  stretnutí kolegov, priateľov a známych, ktorí majú spoločné – deti, rodiny, multidisciplinárnu starostlivosť.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.