V dnešnej časti podcastu Odborne na slovíčko pokračujeme na tému poruchy príjmu potravy spolu so psychologičkou Mgr. Karin Gálovou, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pôsobí ako interná expertka v rámci tímu národného projektu „Usmerňovať pre prax“, a tiež pracovala ako poradenská psychologička v zariadení poradenstva a prevencie. Rozprávať sa budeme o zdravotných ťažkostiach, ktoré sa spájajú s poruchami príjmu potravy, ale tiež o odporúčaných postupoch pri ich diagnostike a liečbe. Dozviete sa, aké majú pedagogickí a odborní zamestnanci kompetencie pri práci s deťmi s poruchou príjmu potravy, ale aj konkrétne odporúčania ako s nimi preventívne a intervenčne pracovať.

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
Mgr. Karin Gálová, psychologička

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím