Ako zvýšiť psychickú odolnosť detí, žiakov a študentov? Odborníci hľadajú odpovede na 31. ročníku konferencie Dieťa v ohrození 2024 v Bratislave

Konferenciu Dieťa v ohrození organizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) každoročne pre odborných a pedagogických zamestnancov poradenstva a prevencie, zamestnancov špeciálnych výchovných zariadení a centier pre deti a rodiny. Aktuálny 31. ročník reaguje na krízové situácie posledného obdobia i na zvyšujúci sa trend emocionálnych problémov u detí a mladých ľudí. Reflektuje aj na 60. výročie založenia Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

Tohtoročná Konferencia Dieťa v ohrození je jednou z úvodných aktivít Národného projektu Duševné zdravie a prevencia, ktorého cieľom je v súčinnosti s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vytvárať a šíriť praktické nástroje prevencie a realizovať vzdelávania a advokačnú kampaň pre podporu odborných a pedagogických zamestnancov.

 

Téma duševného zdravia súvisí so všetkými témami v poradenstve. Už samotný názov konferencie hovorí o tom, že musíme  hľadať všetky dostupné nástroje a riešenia, aby bolo duševné zdravie sanované u detí, ktoré v ohrození sú, alebo v ňom môžu byť. Rovnako dáva do popredia dôležitosť duševného zdravia aj u samotných pedagogických a odborných zamestnancov,“ uviedla riaditeľka VÚDPaP Mgr. Janette Motlová.

Doc. PhDr. Albín Škoviera, CSc. sa vo svojej prednáške počas prvého dňa konferencie venoval zvýšenej pozornosti rituálom v špeciálnych výchovných zariadeniach ako významnej súčasti podpory psychickej odolnosti. Duševnému zdraviu detí a mládeže  a prioritám MŠVVaM SR v jeho súvislosti  sa venovala Mgr. Lenka Svoradová.

Na nepriaznivý trend zníženého veku nástupu sebapoškodzovania u detí a adolescentov poukáže počas druhého dňa konferencie doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD. Podľa nej sa celoživotná prevalencia sebapoškodzovania  vo veku od 11 do 15 rokov pohybuje v rozmedzí 7 – 11%, so stúpajúcou prevalenciou v adolescencii až okolo 18 %. Odborníci sa vo svojich prednáškach zameriavajú na problematiku depresií detí v školskom prostredí, ale aj na témy závislostí či porúch príjmu potravy.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.