Aktuálne informácie k transformácii poradenského systému

Vážené pani riaditeľky, vážení páni riaditelia,

pri ostatnej aktualizácii krokov spojených s transformáciou poradenského systému sme Vám avizovali zverejnenie podporných úrovní 1-5. stupňa do konca decembra.

Zverejnenie podporných úrovní je aktuálne v omeškaní. Ospravedlňujeme sa vám za časový sklz, veríme však, že povedie k o to kvalitnejšiemu a aj pre vás prínosnejšiemu výsledku.
Návrh znenia podporných úrovní, bol v decembri zaslaný na vnútorné pripomienkovanie. Zapracovávanie pripomienok z MŠVVaŠ SR a ďalších priamo riadených organizácií a diskusie k pripomienkam spôsobili spomínané omeškanie. Zároveň tento dôsledný proces pripomienkovania zabezpečuje väčšiu prehľadnosť a jasnosť podporných úrovní a ich synergiu s ďalšími systémovými zmenami, ktoré sú realizované v rezorte školstva, poradenstva a prevencie.

Aktuálne intenzívne pracujeme na tom, aby boli podporné úrovne čo najskôr zverejnené v najväčšej možnej kvalite, prehľadnosti a súlade s ostatnými dôležitými zmenami. Online stretnutia k transformácii budú pokračovať hneď po zverejnení.

Od Odboru inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR máme informácie, že v najbližších hodinách nájdete už zverejnenú vyhlášku o zariadeniach poradenstva a prevencie, ktorá v ostatných dňoch taktiež prešla intenzívnymi negociačnými procesmi.

Ďakujeme Vám za pochopenie a tešíme sa na skoré stretnutie.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.