Home»Články»podcasts»Odborne na slovíčko

Na slovíčko s ambasádorkou o Multidisciplinárnom prístupe

2021-08-04T10:51:09+02:004 augusta, 2021|Kategórie: aktuality, Odborne na slovíčko|

V lete Vám prinášame rozhovory s ambasádorkami a ambasádormi Národného projektu Štandardy. Prvým z tejto série je rozhovor s Oľgou Okálovou, sociálnou pracovníčkou a špeciálnou pedagogičkou. V rozhovore sa dozviete čo rozumieme pod pojmom multidisciplinárna spolupráca, [...]

Intervencie zamerané na chybné ciele v správaní

2021-07-21T10:03:52+02:0021 júla, 2021|Kategórie: aktuality, Odborne na slovíčko|

Nadviažeme na predchádzajúci diel a budeme hovoriť o tom aké intervencie môžeme použiť pri jednotlivých chybných cieľoch správania, ako používať logické dôsledky vo výchove a ako nahradiť chybné ciele za vhodnejšie, [...]

4 chybné ciele v správaní žiaka

2021-07-14T13:25:02+02:0014 júla, 2021|Kategórie: aktuality, Odborne na slovíčko|

V dnešnom podcaste máme ambíciu ponúknuť Vám východiská individuálnej psychológie a možnosti ich používania pri práci s deťmi a žiakmi. Individuálna psychológia ponúka koncepciu Rudolfa Dreikursa, ktorý popísal chybné ciele správania [...]

Človekom centrovaný prístup v každodennej práci so žiakmi – časť 2

2021-07-07T13:52:53+02:007 júla, 2021|Kategórie: aktuality, Odborne na slovíčko|

V ďalšom diely podcastu o PCA prístupe si povieme o tom ako pracovať s emóciami, čo prakticky znamená byť kongruentný, ako a prečo pochopiť dieťa práve tam, kde je a o sile akceptácie a empatického porozumenia. odpovedá [...]

Človekom centrovaný prístup v každodennej práci so žiakmi – časť 1

2021-07-01T08:28:12+02:001 júla, 2021|Kategórie: aktuality, Odborne na slovíčko|

Dnešný podcast budeme prvým dielom rozhovoru s Luciou Lenickou psychologičkou a internou expertkou pre VÚDPaP o PCA prístupe k deťom. Priblížime si hlavné myšlienky psychologického prístupu, ktorého autorom je Carl Rogers a spomenieme metódy, [...]

Kariérová výchova a poradenstvo pre materské školy

2021-06-16T11:11:32+02:0016 júna, 2021|Kategórie: aktuality, Odborne na slovíčko|

Pri kariérovej výchove si predstavíme výber strednej či vysokej školy, situácie spojené s voľbou povolania. Tieto činnosti pod ňu nepochybne spadajú ale samotná téma je komplexnejšia. O kariérovej výchove [...]

Nenásilná komunikácia – druhá časť

2021-05-26T08:41:58+02:0026 mája, 2021|Kategórie: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

Dnes si môžeme vypočuť druhú časť rozhovoru s Lenkou Fikarovou, lektorkou komunikácie, ktorá nám predstavila Nenásilnú komunikáciu. Plynulo budeme pokračovať v minulotýždňovom rozhovore a dozvieme sa ako sa dá Nenásilná [...]

Nenásilná komunikácia – prvá časť

2021-05-19T08:09:47+02:0019 mája, 2021|Kategórie: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

V aktuálnom podcaste si vypočujeme prvú časť rozhovoru s Lenkou Fikarovou, lektorkou komunikácie, ktorá nám predstaví Nenásilnú komunikáciu. Budeme hovoriť o autorovi, princípoch, metódach, technikách a výhodách používania Nenásilnej [...]

Budovanie a podpora spolupráce a komunikácie školského podporného tímu

2021-05-12T10:54:40+02:0012 mája, 2021|Kategórie: aktuality, Odborne na slovíčko|

Školské podporné tímy sú pomerne novým fenoménom v slovenskom školskom prostredí, spoluprácu medzi sebou a celým prostredím školy si postupne formujú a objavujú spôsoby ako komunikovať a vykonávať svoju prácu efektívne a nápomocne. V dnešnom [...]

Úvod do špecifických porúch učenia

2021-05-05T09:16:16+02:005 mája, 2021|Kategórie: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , , |

V aktuálnom podcaste sa povenujeme špecifickým poruchám učenia. Ponúkneme základné informácie o tom čo sú špecifické poruchy učenia a ako sa najčastejšie prejavujú. Pri akých prejavoch je vhodné spozornieť, ako ich včas [...]

Špeciálne výchovné zariadenia na Slovensku

2021-04-28T11:05:16+02:0028 apríla, 2021|Kategórie: aktuality, Odborne na slovíčko|

Vypočujte si nový diel podcastu Odborne na slovíčko s hosťom Stanislavom Špánikom. Priblížime si v ňom funkciu a špecifiká špeciálnych výchovných zariadení, akým klientom sú určené a akú starostlivosť poskytujú. odpovedá Stanislav Špánik [...]

Dobrá prax dištančnej práce školského psychológa

2021-04-21T09:54:40+02:0021 apríla, 2021|Kategórie: aktuality, Odborne na slovíčko|

V dnešnom podcaste prinášame opäť tému dištančnej práce školskej psychologičky z pohľadu dvoch škôl, na ktorých pôsobí, základnej aj strednej školy, možnosti a nápady ako pracovať online v spolupráci [...]

Načítať viac článkov

Categories

Go to Top