Aktuálne prebieha projekt „DepiSTÁŽisti 2“

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vytvoril príležitosť na realizáciu stáží pre 8 stážistov/tiek, ktorí dostali možnosť prístupu k praktickým aktivitám, výskumom a odborníkom v rôznych oblastiach.

Od marca 2021 sa vo VÚDPaPe realizuje už druhý projekt „Depistážisti 2“, ktorý podporil program Európskeho zboru solidarity (na obdobie 6 mesiacov marec – september 2021). V rámci tohto projektu boli vybraní 8 stážisti/tky, pre ktorých bol vypracovaný harmonogram odborných aktivít a činností stáže.
V rámci stáže sa stážisti/tky majú možnosť zamerať sa na rozvoj profesijného života s dôrazom na vzdelávanie, rozvoj potenciálu a odborného uplatnenia sa na trhu práce. Stážisti/tky vo vybranej oblasti podľa svojho záujmu a osobných preferencií  v rámci realizovaných aktivít VÚDPaP majú možnosť si zlepšiť svoje zručnosti a schopnosti vo výskumno-vedeckej oblasti a tiež vo vzdelávacej a mediálnej oblasti. Získané zručnosti sú skvelým nástrojom pre zlepšenie schopností a komunikácie s náročnými cieľovými skupinami detí a mladých ľudí z vylúčených komunít, vrátane práce s ich rodinami. Zároveň dostali možnosť preniknúť do oblasti realizácie národných projektov, práce so štátnym rozpočtom a fungovaním projektového riadenia na národnej úrovni.

 

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.