Home»Články»aktuality»Chcete stážovať vo VÚDPaP-e?

Chcete stážovať vo VÚDPaP-e?

Hľadáme stážistov/tky v oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky, sociálnej práce, logopédie, ekonómie, manažmentu, žurnalistiky a marketingovej komunikácie. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ponúka prístup k praktickým aktivitám, výskumom a odborníkom v rôznych oblastiach.

Stáž je určená: študentom/tkám posledného ročníka 1. stupňa VŠ, 2. stupňa VŠ, doktorandom alebo absolventom/tkám humanitných a ekonomických odborov.

V rámci stáže sa budeme zameriavať na rozvoj profesijného života s dôrazom na vzdelávanie, rozvoj potenciálu a odborného uplatnenia sa na trhu práce. Stážisti/tky dostanú možnosť vybrať si oblasť svojho záujmu v rámci realizovaných aktivít VÚDPaP. Budú mať možnosť si zlepšiť svoje zručnosti a schopnosti vo výskumno-vedeckej oblasti, ďalej vo vzdelávacej a mediálnej oblasti, prípadne si budú môcť zlepšiť schopnosti a komunikáciu s náročnými cieľovými skupinami detí a mladých ľudí z vylúčených komunít, vrátane práce s ich rodinami. Stážisti/tky s ekonomickým zameraním si budú môcť v praxi osvojiť zručnosti v oblasti realizácie národných projektov, práce so štátnym rozpočtom, finančným zúčtovaním a fungovaním projektového riadenia na národnej úrovni.

Benefity stáže: vreckové, možnosť ubytovania, odborné vedenie, individuálne vedenie, rozmanitosť vzdelávania a aktivít.
Po ukončení stáže získavajú stážisti/tky: osvedčenie o absolvovaní stáže, odborný posudok a odporúčania pre ďalší rozvoj.
Doba trvanie stáže: 6 mesiacov, minimálne 20 hodín týždenne, s nástupom na stáž 1. marca 2021.

Ak Vás naša ponuka zaujala, prosím zaregistrujte sa cez online prihlasovací formulár: https://forms.gle/wak7de2FbyD7cA929

V prípade potreby ďalších informácií je kontaktnou osobou Mgr. Jozefína Fusek Švingálová, mail: jozefina.svingalova@vudpap.sk

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím

Časozberný minidokument k projektu DepiSTÁŽisti

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím
2021-02-19T15:56:58+01:0026 januára, 2021|Kategórie: aktuality|Tags: , |

Kategórie

Go to Top