Cochemská prax na súdoch

Koncom septembra sa uskutočnilo  Interdisciplinárne stretnutia odborníkov, ktorí podporujú pilotný projekt v oblasti rodinno-právnej agendy na niektorých súdoch v Bratislavskom kraji.

Zástupcovia súdov a odborníkov z jednotlivých profesií (sudca, advokát, prokurátor, psychológ, mediátor, sociálny pracovník, poradca a i.), ktoré majú priamy dosah na riešenie poručenských sporov, sa stretli na pôde Slovenskej advokátskej komory.

Stretnutie bolo vyústením snahy o vytvorenie priestoru pre efektívnu výmenu informácií medzi jednotlivými odborníkmi z Bratislavského kraja, ktorí podporujú implementovanie zásad tzv. Cochemskej praxe na pilotných súdoch – OS BA II.,OS BA V. a KS BA. Pilotný projekt je inšpirovaný myšlienkami tzv. Cochemského modelu a chce prispieť k pozitívnym zmenám pri vedení súdnych konaní v poručenskej agende.

Z hľadiska zavádzania zásad Cochemskej praxe by sa malo pri súdnom konaní dbať o posilnenie rodičovských kompetencií pri riešení sporu rodičov vo veciach úpravy ich práv a povinností k maloletým deťom a maximálne povzbudzovať riešenie porozchodovej (alebo porozvodovej) situácie rodičov primárne rodičovskou dohodou. Ďalej by sa malo postupne dospieť k zrýchleniu súdnych konaní,  zefektívniť zisťovanie názoru dieťaťa a zabezpečenie práva detí vyjadriť svoj názor.

Jedným z hlavných pilierov je posilnenie interdisciplinárnej spolupráce jednotlivých odborníkov a subjektov, ktoré sú zapojené do riešenia sporov v súvislosti so súdnym konaním v poručenskej agende.

VÚDPaP  na stretnutí reprezentovali PhDr. Alena Kopányiová, PhD. a PhDr. Eva Smiková, PhD., diskutovali o možnosti spolupráce súdov a VÚDPaP, resp. CPPPaP.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.