Ďakujeme všetkým záujemcom o overovanie obsahových štandardov

Prihlasovanie bolo ukončené 20. februára.

Tešíme sa veľkému záujmu a aktuálne prebieha výber overovateľov so zreteľom na:

  • dostatočné zastúpenie všetkých regiónov v rámci overovania štandardov
  • zastúpenie odborníkov z rôznych inštitúcií – škôl a zariadení poradenstva a prevencia ako aj inštitúcií v rámci ŠVZ
  • zastúpenie viacerých kategórií OZ/PZ v rámci overovania vybraných štandardov

Všetkým záujemcom o overovanie týmto ďakujeme a do 15.3. budú vyrozumení.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.