Uzatvárame prihlasovanie pre akreditované inovačné vzdelávanie Koordinácia metodického usmerňovania.

Vzhľadom na veľký počet prihlásených a úplné naplnenie kapacít dnes ukončujeme prihlasovanie pre vzdelávanie Koordinácia metodického usmerňovania, ktoré spustíme v priebehu septembra. Vybraných uchádzačov budeme kontaktovať.

Bližšie informácie k vzdelávaniu sú stále dostupné na: https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre-prax/profesijny-rast-a-celozivotne-vzdelavanie/koordinacia-v-metodickom-usmernovani/