Dnes zverejňujeme Odborný postup a skúsenosti multidisciplinárneho prístupu venujúce sa vývinovým poruchám učenia v poradenskom aj edukačnom procese

V poradenskej a školskej praxi rozlišujeme na podklade platnej Medzinárodnej klasifikácie chorôb dyslexiu ako poruchu čítania a dysortografiu ako poruchu pravopisu. Sú to špecifické vývinové poruchy učenia, ktoré sa veľmi často vyskytujú vo vzájomnej kombinácii. V našom odbornom postupe Diagnostika dyslexie a dysortografie v staršom školskom veku sa budeme venovať diagnostike obidvoch porúch učenia, pretože v praxi nebýva diagnostické vyšetrenie oddeľované.

Zároveň na túto tému prinášame aj tri skúsenosti multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe:

Všetky odborné postupy a skúsenosti multidisciplinárneho prístupu nájdete spolu TU.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.