Dobrá prax a multidisciplinárny prístup pre odborných a pedagogických zamestnancov

Termín 23.07.2020, 13:30 (60min)

Prihlasováci link: https://bit.ly/3fNnu7b

POPIS:

Multidisciplinárny prístup a formuláre dobrej praxe tvoria základné piliere pri tvorbe procesných (a ďalej aj obsahových a výkonových)štandardov.
V rámci tohto webinára:
Predstavíme spôsob zaznamenávania dobrej praxe s ohľadom na multidisciplinárnu spoluprácu v školách a školských zariadeniach.
Predstavíme príklady realizácie konkrétnej multidisciplinárnej spolupráce vo vybraných školách a školských zariadeniach.

Webinár budú viesť: 

Mgr. Zdenka Valeková Interná expertka A1b Pilotné overovanie multidisciplinárneho prístupu v praxi, učiteľka, špeciálna pedagogička.
Vyštudovala učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ na UMB v Banskej Bystrici a špeciálnu pedagogiku – poradenstvo na UK v Bratislave. V súčasnosti pracuje pre Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie na pozícii interný expert. Niekoľkoročná prax ju priviedla k otázkam:
Prečo sa niektorým deťom nedarí úspešne zvládnuť požiadavky školy?
Ako to ovplyvňuje ich ďalší spôsob vzdelávania a uplatnenia na trhu práce?
Ako môže učiteľ, odborník, rodič prispieť k úspešnému štartu dieťaťa?
Aktuálne sleduje dobrú prax a multidisciplinárny prístup v školách a školských zariadeniach na Slovensku.

Mgr. Natália Šebíková, vyštudovala špeciálnu pedagogiku na UK v Bratislave. Popri štúdiu pracovala v Detskej fakultnej nemocnici na Kramároch ako učiteľka materskej školy. Počas praxe mala možnosť pracovať s hospitalizovanými deťmi  na rôznych oddeleniach. Jej úlohou bolo rozvíjať dieťa v súlade s učebnými osnovami materskej školy, napriek jeho ochoreniu  alebo  hospitalizácii. Okrem toho bolo jej poslaním uľahčiť dieťaťu zvládnutie pobytu v nemocnici a odlúčenie od domova a rodiny.

Na tomto pracovisku mala možnosť zažiť funkčnú multidisciplinárnu spoluprácu pri poskytovaní starostlivosti , ktorá vznikla spontánne z vlastnej iniciatívy zamestnancov na základe vyhodnotenia potrieb detí.Túto skúsenosť aktuálne zúročuje na pracovnej pozícii  internej expertky  A1b Pilotné overovanie multidisciplinárneho prístupu v praxi vo VÚDPaP.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.