Pri príležitosti 12. národného stupňa Európskeho dňa rodičov a škôl sme v piatok získali pamätnú plaketu ako prejav vďaky za prácu na skvalitnení výchovno – vzdelávacej činnosti. Vážime si túto cenu od rodičovskej organizácie, lebo sú to predovšetkým rodičia a ich deti, ktorým poskytujeme odbornú starostlivosť. ĎAKUJEME!