Druhý deň konferencie Dieťa v ohrození 2024 priniesol zaujímavé prednášky, workshopy a panelovú diskusiu

Aj druhý konferenčný deň, ktorý sa niesol v znamení témy „Psychická odolnosť ako výzva súčasnosti“, ponúkol účastníkom plnohodnotný program a sprievodné aktivity.

Úvodnú prednášku na tému „Sebapoškodzovanie u detí a adolescentov z pohľadu detského psychiatra“ viedla doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD. z Kliniky detskej psychiatrie LFUK a NÚDCH Bratislava.

Na tému „Podpora duševného zdravia detí z pohľadu inštitúcií MŠVVaM SR, škôl, CPP, ŠVZ a CDR“ debatovali v panelovej diskusii PaedDr. Jana Lednická; Mgr. Lenka Svoradová; Mgr. Anna Kurinová; Mgr. Mária Peťová a Mgr. Zuzana Benkovičová. Panelovú diskusiu moderoval Mgr. Tomáš Horváth.

 

V závere dňa mali účastníci možnosť zúčastniť sa workshopu „Motivačné rozhovory v skupinách a tímoch“, ktorý viedol Mgr. Vladimír Hambálek.

Posledné slová konferencie patrili Mgr. Janette Motlovej, riaditeľke VÚDPaP.

V nasledujúcich mesiacoch vám budeme v pravidelnej rubrike, raz týždenne, prinášať jednotlivé záznamy a prezentácie zo všetkých tridsiatichštyroch prednášok konferencie Dieťa v ohrození 2024.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.