Dnes, 7.2., je už dvadsiaty krát v histórii Deň bezpečného internetu. Zverejňujeme preto Desatoro rád pre rodičov, v ktorom sa dozviete ako sa hrať s deťmi videohry a ako nastavovať pravidlá. Okrem podrobného popisu všetkých desiatich pravidiel pridávame aj plagát, ktorý tieto pravidlá sumarizuje v podobe, ktorá je vhodná aj na vytlačenie a vyvesenie: či v poradni, škole alebo v domácnosti. Podotýkame, že plagát je iba vizuálnou pomôckou, ktorá má pomôcť klientom, žiakom, deťom, rodičom, OZ a PZ aby sa rýchlo vedeli vrátiť k diskusii, ku ktorej by malo Desatoro rád pre rodičov smerovať.

Na materiáloch pracoval náš kolega Michal Božík v rámci expertnej skupiny k implimentácii Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore, ktorú realizuje Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch.