Poruchy správania a učenia – ako môžeme pomôcť našim deťom?

Máte doma dieťa, ktoré v škole (alebo už v materskej škole)  svojím správaním na vyučovaní, voči spolužiakom či v interakcii s učiteľom narúša vyučovací proces? Je nesústredené, nepozorné, agresívne alebo mu učenie nejde „samo od seba“?  V prvej časti prednášky sa pozrieme na poruchy správania, na ich delenie, rozšírenie v populácii, príčiny vzniku. Vysvetlíme si, že aj keď za špecifickými vývinovými  poruchami správania sú biochemické zmeny  centrálnej nervovej sústavy, je možnosť ich korekcie  v domácom aj školskom prostredí na základe odbornej diagnostiky. Zameriame sa predovšetkým na psychologické a sociálne aspekty týchto porúch  a aj to, aké problémy môžu spôsobiť v dospelosti. V druhej časti prednášky sa zameriame na poruchy učenia – dyslexiu, dysgrafiu, dysortografiu, dyskalkúliu, dyspraxiu. Či je možné ich identifikovať ešte v predškolskom období, ako môže byť rodič nápomocný dieťaťu s týmito poruchami a akú odbornú pomoc a podporu môže pre svoje dieťa vyhľadať.

Pozrite si záznam z prednášky PhDr. Evy Smikovej, PhD. z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorá bola vo Vede v CENTRE v stredu, 27. marca 2024.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.