Registrácia na 31. ročník odbornej konferencie Dieťa v ohrození je uzatvorená

Ďakujeme za váš veľký záujem o našu odbornú konferenciu Dieťa v ohrození, ktorá sa bude konať v dňoch 29. – 30. mája 2024 v Bratislave. Konferencia s nosnou témou „Psychická odolnosť ako výzva súčasnosti“ bude výnimočná tým, že si pripomenie 60. výročie založenia Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorý sa ako priamo riadená príspevková organizácia MŠVVaM SR výskumu a podpore duševného zdravia detí venuje už dlhšie ako polstoročie.

Na účastníkov konferencie tiež čakajú aktuálne témy: Systém poradenstva a prevencie  ako nástroj podpory psychickej odolnosti detí, žiakov a študentov, Efektívne prístupy k prevencii a podpore duševného zdravia detí a mládeže, Digitálne technológie ako výzva súčasnosti  a Podpora odborníkov pracujúcich s deťmi, žiakmi a študentami.


Z bohatého výberu prednášok, seminárov a workshopov vyberáme:
.

Téma duševného zdravia sa vždy pokladala za aktuálnu, nazeranie na ňu sa však mení nielen v závislosti od výskumných zistení zainteresovaných vedných odborov, ale aj od spoločenskej situácie a atmosféry doby. Naša kolegyňa PhDr. Magdaléna Špotáková, CSc. nám priblíži 60 rokov výskumu a podpory duševného zdravia detí vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie.

 

 

Na nepriaznivý trend zníženého veku nástupu nesuicidálneho sebapoškodzovania u detí a adolescentov zároveň s jeho zvýšenou mierou poukáže vo svojom príspevku doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD. Ako lektorka uvádza, celoživotná prevalencia sebapoškodzovania sa vo veku od 11 do 15 rokov pohybuje v rozmedzí 7 – 11%, so stúpajúcou prevalenciou v adolescencii až okolo 18 %.

 

 

doc. PhDr. Albín Škoviera bude vo svojej prednáške venovať zvýšenú pozornosť rituálom v špeciálnych výchovných zariadeniach ako významnej súčasti podpory psychickej odolnosti detí. Práve rituály totiž z pohľadu autora poskytujú jednak silnú emočnú skúsenosť, jednak sú súčasťou budovania identity dieťaťa a formovania jeho sebaobrazu.

 

 

Konflikty, ktoré sú nedielnou súčasťou medziľudskej interakcie, budú témou workshopu prof. PaedDr. Vladimíra Labátha, PhD. Odpovieme na otázku, aké sú najčastejšie témy konfliktov, dozvieme sa o dynamike interpersonálneho konfliktu, kontexte konfliktu a tiež o jeho vývoji. Chýbať nebudú informácie o možnostiach práce s konfliktom, o tradičných, alternatívnych i terapeutických možnostiach ich riešenia.


V prípade, ak ste na konferenciu prihlásení a nemôžete sa jej z vážnych dôvodov zúčastniť, prosím oznámte túto skutočnosť vopred písomne vedúcej organizačného tímu, Mgr. Marcele Glasovej na e-mailovej adrese: marcela.glasova@vudpap.sk.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.