Sú školy pripravené na návrat detí? Moderátorka Kristína Plajdicsková sa rozprávala s  PhDr. Evou Smikovou, PhD. (od 18.minúty)

Pre vypočutie rozhovoru, prosím kliknite na priložený link

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11452/1335385?fbclid=IwAR1bL8oj1CutDSenQEkjlA59JJmRZSUDsgidkxKnTt_x24Trapubmdafqyk