Inovácia stimuláciou kognitívneho rozvoja umožňuje školský, sociálny a osobnostný rast. Patrí medzi najprepracovanejšie systémy rozvoja myslenia a učenia sa.