Gratulujeme všetkým oceneným a nominovaným na slávnostnom podujatí Osobnosti poradenstva za rok 2023!

Už po piaty raz Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie oceňoval Osobnosti poradenstva, ktoré nominovali ľudia z celého Slovenska.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) ocenil v stredu večer v Bratislave osobnosti poradenstva, ktoré pomáhajú deťom a ich rodinám v náročných životných situáciách. Oceňovať odborníkov a odborníčky v systéme poradenstva a prevencie je podľa riaditeľky VÚDPaP Mgr. Janette Motlovej mimoriadne dôležité. Podujatia sa zúčastnil aj štátny tajomník MŠVVaM SR, Ing. Ján Hrinko, PhD.

Téma duševného zdravia je v aktuálnej situácii často skloňovaná. Málo si však uvedomujeme, ako veľmi súvisí duševné zdravie s oceňovaním. Ak príliš veľa pracujeme, častokrát aj za cenu vlastnej nepohody,  alebo zhoršených rodinných vzťahov,  potrebujeme vedieť, prečo je to dôležité. Morálne ocenenie je často oveľa dôležitejšie než ocenenie materiálne,“ uviedla Motlová.

Osobnosť poradenstva za rok 2023

PhDr. Viera Hudečková PhD.
psychologička z Diagnostické centra v Záhorskej Bystrici

Štúdium ukončila v roku 1985 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracovala v Liečebno-výchovnom sanatóriu Čakany, Diagnostickom centre pre deti na Slovinskej ulici v Bratislave, Liečebno-výchovnom sanatóriu na Hrdličkovej v Bratislave, až napokon na najdlhší čas (takmer 20 rokov) zakotvila v Diagnostickom centre v Záhorskej Bystrici. Aktuálne je (od apríla 2024) na dôchodku. Počas pôsobenia v tomto centre sa stala jednou zo zakladateliek a organizátoriek série konferencií Križovatky, ktoré majú za sebou dvanásť úspešných ročníkov. Externe spolupracovala s VÚDPaP na tvorbe štandardov pre odborné činnosti v ŠVZ a na ďalších projektoch.

Svoju kariéru si spestrila a obohatila prekladaním odborno-populárnych kníh a 5-ročným pôsobením na katedre psychológie Vysokej školy sv. Alžbety v Bratislave, kde vyučovala psychológiu osobnosti a pozitívnu psychológiu.


PhDr. Viera Hudečková PhD.


Mladý talent poradenstva  za rok 2023

Mgr. Soňa Pribusová
psychologička z  Centra poradenstva a prevencie v Trenčíne

Ukončila štúdium na Trnavskej Univerzite, na katedra psychológie. Od roku 2016 pracovala ako školská psychologička v ZŠ Novomeského a na stredoškolskom internáte v Trenčíne. Od roku 2018 až do súčasnosti pracuje ako poradenská psychologička v Centre poradenstva a prevencie v Trenčíne. Aktuálne je vo výcviku Biofeedback a neurofeedback terapie, zároveň je za zariadenie CPP členom komisie pre Prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti mládeže za Trenčiansky kraj, kde sa podieľala na tvorbe a aktívnom plnení úloh z dokumentu -  Krajský program prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti do roku 2028.


Mgr. Soňa Pribusová


Dlhodobý prínos v systéme poradenstva a prevencie za rok 2023

doc. PhDr. Albín Škoviera

Docent Albín Škoviera vyštudoval špeciálnu a liečebnú pedagogiku na Filozofickej fakulte v Bratislave. Počas svojej dlhoročnej praxe v špeciálnych výchovných zariadeniach sa podieľal aj na priekopníckej práci pri zavádzaní terapeutického komunitného systému, dobrovoľných diagnostických pobytov i postreedukačnej pomoci deťom s problémami v správaní a ich rodičom. Ako riaditeľ zariadenia sa orientoval na terapeutickú prácu s rodičmi umiestnených detí a na ich možný návrat do pôvodnej rodiny a na možnosť umiestnenia detí v náhradných rodinách v spolupráci s občianskym združením Návrat. Albín Škoviera je vysokoškolským pedagógom, pôsobil na katedre pedagogiky Univerzity Komenského, v súčasnosti pôsobí ako docent na Fakulte filozofickej Univerzity Pardubice, kde garantuje magisterské štúdium resocializačnej pedagogiky. Má bohatú publikačnú činnosť.


doc. PhDr. Albín Škoviera


Špeciálne ocenenie MŠVVaŠ SR 

prof. PaedDr. Vladimír Labáth

Profesor Vladimír Labáth je absolventom štúdia učiteľstva, neskôr liečebnej pedagogiky, PhD. z pedagogickej psychológie a absolventom dlhodobého výcviku v skupinovej psychoterapii. Má 49 rokov praxe s rôznymi skupinami populácie, od dospievajúcich s poruchami správania až po manažérov.


prof. PaedDr. Vladimír Labáth


Záštitu nad podujatím prevzal minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
JUDr. Ing. Tomáš Drucker.
Ďakujeme, že ste boli s nami!

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.