Inovácia zvyšuje kvalitu osvojovania si gramotnosti, aby bol rozvoj čitateľských a pisateľských kompetencií prístupný pre každé dieťa vzhľadom na jeho potreby.