Nový systém zahŕňa spôsob, ako efektívne postupovať pri získavaní relevantných informácií o klientovi s efektívnym využitím multidisciplinárneho prístupu.