Konferencia Deti vyrastajúce v extrémistickom prostredí

„Neexistuje problémové dieťa, iba dieťa s problémami“, tvrdí psychologička VÚDPaP – PhDr. Alena Kopányiová, PhD., po návrate z konferencie Deti vyrastajúce v extrémistickom prostredí, ktorá sa konala v Ríme.

V dňoch 24.-25.4.2019 som sa zúčastnila v rámci projektu RAN (Radicalisation Awareness Network) pracovnej akadémie skupiny RAN YF&C (Mládež, rodina a komunita) s témou „Children growing up in an extremist enviroment“ (Deti vyrastajúce v extrémistickom prostredí) na pozvanie RAN skupiny pre mládež, rodinu a komunity. Na stretnutí v Ríme sa stretli odborníci z oblasti multidisciplinárnych tímov, úradníci z rôznych sektorov ako aj odborníci a praktici (psychológovia, terapeuti).

Aktívne som vystúpila v panelovej diskusii venovanej téme intervencie deťom vyrastajúcim v extrémistickej rodine ako zástupca psychológov s témou – ako pracovať s traumou a indoktrináciou a primárna väzba dieťaťa. V panelovej diskusii ďalej zazneli príspevky ako štandardy práce s rodinou napomáhajúce dosiahnuť záujem dieťaťa (Nemecko), ako je potrebná dlhodobá intervencia zradikalizovaných mladých ľudí a ako je potrebné pracovať so systémom ich rodiny, nielen na úrovni jednotlivca (Nemecko).

Na druhý deň rokovania som sa zúčastnila workshopu Efektívne multidisciplinárne prístupy, ktoré viedla Tone Faale (sociálna pracovníčka) a Lars Lyster (psychológ) z Nórska. Poukázali na výhody finančne podporeného sociálneho systému. Základnou tézou je, že neexistuje problémové dieťa, iba dieťa s problémami a multidisciplinárny prístup je zameraný na odstránenie týchto problémov. Každý z odborníkov môže vidieť dieťa a jeho problémy rôzne a rôzne na to reagovať. Cieľom je sa zamerať na spoločnú úlohu – či vidíme dieťa a aj jeho problémy rovnako. Efektívnym sa ukazuje systematický prístup zameraný na rodinu.

Výstupom každej aktivity pracovnej skupiny RAN je dokument (post ante paper), ktorý je možné dohľadať na: https://ec.europa.eu.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.