Trauma v detstve…čo ďalej?

25.9.- 26.9.2019 sa konala konferencia  „Trauma v detstve…čo ďalej“, ktorú  organizovalo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny a Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Počas dvojdňového rokovania sa účastníci mohli oboznámiť  so súvislosťami  medzi všetkými formami  traumatizácie,  spôsobenými násilím a zanedbávaním zažitým v detstve a psychickými a psychosomatickými syndrómami, pozorovateľnými v dospelosti, ktoré v úvode konferencie zadefinovali hlavní rečníci:  Prof. doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD., MUDr. Natália Kaščáková, Mgr. Hana Bednaříková, PhDr. Alena Dobrotková. Zo zahraničných účastníkov zaujal  Dr. Ewald Filler z Rakúska svojím príspevkom „Mnoho tvárí násilia“. Prof. Marian Tokar, PhD. z Ukrajiny priblížil sociálno – psychologické dôsledky vojnového konfliktu na Ukrajine na deti a možnosti riešenia tráum z vojny.

PhDr. Eva Smiková, PhD. a PhDr. Alena Kopányiová, PhD. sa na konferencii predstavili s príspevkom  „Trauma u detí  v kontexte znaleckého dokazovania“, kde analyzovali prípady,  posudzované v rámci znaleckého dokazovania sexuálneho zneužívania detí. Na základe  zaujímavých kazuistík  prezentovali metódy zisťovania,  formy prejavov traumy v jednotlivých vývinových obdobiach detského veku a možnosti znalcov v prístupe k traume.

Konferencia prispela k multirezortnému prepojeniu odborníkov: lekárov, psychológov, sociálnych pracovníkov, mediátorov a i. k závažnej problematike traumy v detskom veku.

 

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.