od roku 1995 pracuje ako predškolská pedagogička v integrovanej skupine detí predškolského veku, ktorá je súčasťou DCVV VÚDPaP. Pracuje so skupinou rôznorodou vekom, vývinovou úrovňou a zdravotným stavom a napĺňa princípy inkluzívnej predškolskej pedagogiky. Úzko spolupracuje s odborníkmi DCVV (psychológovia, fyzioterapeutka, logopédka, špeciálna pedagogička).