vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Detskom centre pre vzdelávanie a výskum pracuje od roku 2000 ako fyzioterapeut. Venuje sa deťom predčasne narodeným, ohrozeným vo vývine, zdravotne ťažko postihnutým a ich rodičom. V terapii využíva hlavne Vojtovu metódu, Bobath koncept a ďalšie techniky, ktoré sa navzájom dopĺňajú.