od roku 2014 do roku 2022 pôsobila vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, v rámci pôsobenia na Ústave pracovala na Národnom projekte s názvom „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“ ako odborný zamestnanec projektového oddelenia VÚDPaP. Zaoberala zabezpečovaním metodických a školiacich aktivít pre odborných zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie so zameraním sa na prácu s deťmi, kariérovým poradenstvom a problematikou výkonovej motivácie.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.