pôsobila vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie od roku 2014, pracovala na Národnom projekte s názvom „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“ ako monitorovací manažér projektového oddelenia VÚDPaP. Vyštudovala liečebnú pedagogiku na UK v Bratislave. Od roku 2017 pracuje opäť vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Momentálne vedie kanceláriu riaditeľky VÚDPaP.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.