Budova Allianz, Račianska 62, 812 75 Bratislava

Pozícia

Telefón

Mobil

E-mail

Vedúci projektovej kancelárie

Šurina Ladislav, Ing.

0910 187 717

Manažér pre hodpodársku správu a zmluvné vzťahy

Dobšovičová Soňa, Mgr.

0910 187 282

Finančný manažer

Jančíková Lenka, Ing.

0910 185 547

Administratívny pracovník

Brandtnerová Eva, Mgr.

0910 187 183

Administratívny pracovník

Dravecká Antónia, Mgr.

0910 186 773

Administratívny pracovník

Mikušová Anna

0910 185 343

Administratívny pracovník

Rasovská Daniela

0910 185 203

Administratívny pracovník

Uhlířová Lucia

0910 186 657

Aktivity A1, A2

Hlavný odborný riešiteľ

Likeová Beáta, Mgr.

Obsahový manažér pre aktivitu A1, A2

Selecká Paulína, Mgr., PhD.

0910 187 141

Odborný asistent pre koordináciu participatívneho procesu

Zavacký Róbert, Mgr., PhD.

0910 187 034

A1a

Odborný riešiteľ A1a
Vojtová Zuzana, Mgr.

0910 185 426

Interný expert A1a

Bero Nadežda, Mgr.

Interný expert A1a

Gálová Karin, Mgr.

0910 187 689

Interný expert A1a

Kudjaková Anna, Mgr.

0910 187 689

Interný expert A1a

Lenická Lucia, Mgr.

Interný expert A1a

Skraková Jana, Mgr.

Interný expert A1a

Uríková Martina, Mgr.

Interný expert A1a

Horáková Magdaléna, Mgr. PhD.

Interný expert A1a

Mareková Zuzana, Mgr.

Interný expert A1a

Kello Jozef, Mgr

Interný expert A1a

Sýkora Michal, Mgr.

Odborný asistent pre e-poradenstvo A1a

Lančaričová Hedvika, Mgr.

0910 185 844

Technický asistent pre e-poradenstvo A1a

Staník Matúš, Mgr., MBA

0910 187 300

Odborný asistent pre e-poradenstvo A1a

Španko Marek, Mgr.

0910 187 178

A1b

Odborný riešiteľ A1b

Barqawi Ivana, Mgr., Bc., PhD.

0910 186 371

Odborný asistent pre štandardizáciu a zber dát v aktivite A1b

Marosics Barbora, Mgr.

Interný expert A1b

Ciranová Natália, Mgr.

0910 185 367

Interný expert A1b

Kendrová Lenka, Mgr.

Interný expert A1b

Kupcová Katarína, Mgr. PhD.

Interný expert A1b

Lieskovský Jakub, Mgr.

Interný expert A1b

Pekárová Veronika Bc.

A2a

Odborný riešiteľ A2a

Högerová Júlia, PaedDr.

0910 187 086

Interný expert A2a

Filípková Bibiana, Mgr.

Interný expert A2a

Čokyna Juraj, Mgr.

Interný expert A2a

Zuzelková Michaela, Mgr. art.

Odborný asistent pre zabezpečenie konferencií A2a

Glasová Marcela, Mgr.

0910 185 955

A2b

Odborný riešiteľ A2b

Zjavková Katarína Mgr.

Odborný asistent A2b

Kapsdorferová Slávka, Mgr.

Interný expert A2b

Hudáková Veronika, Mgr.

Interný expert A2b

Kováčová Denisa, Mgr.

Interný expert A2b

Ugorová Barbora, Mgr.

Interný expert A2b

Mihinová Katarína, Mgr.

A2c

Odborný riešiteľ A2c

Šopová Michaela, Mgr.

Interný expert A2c

Gabužďová Gabriela, Mgr.

Interný expert A2c

Fondrková Jana, PhDr.

Odborný asistent pre koordinácu online systému A2c

Šušolová Dominika, Mgr.

0910 187 255

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.