Budova Allianz, Račianska 62, 812 75 Bratislava

Pozícia

Telefón

Mobil

E-mail

Projektová manažérka

Likeová Beáta, Mgr.

0948 247 505

Finančná manažérka

Jančíková Lenka, Ing.

0910 185 547

Manažér monitorovania 1d

Staník Matúš, Mgr.

0910 187 300

-1A- Analýza ľudských zdrojov v metodickom usmerňovaní

Odborná riešiteĽka 1a

Uhrecká Miroslava, Mgr. PhD.

0948 247 682

Odborná riešiteľka 1a

Hroncová Kristína, Mgr., PhD. [MD]

Interná expertka 1a

Šablatúrová Nika, Mgr.

0948 247 415

Odborná asistentka 1a

Rusnáková Veronika, Mgr.

0948 248 098

-1B- Profesijný rasť a celoživotné vzdelávanie

Odborná riešiteľka 1b

Högerová Júlia, PaedDr.

0948 246 895

Interná expertka 1b

Gálová Karin, Mgr.

0948 247 258

Interná expertka 1b

Horáková Magdaléna, Mgr., PhD.

0948 246 865

Odborná asistentka 1b

Mikušová Natália, Mgr.

0948 248 083

DVS 1b - Bratislava

Odborná asistentka 1b – BA

Szamaranszká Ivana, Mgr.

0948 247 255

Odborná asistentka 1b – BA

Vaščáková Eva, Mgr.

DVS 1b - Piešťany

Manažérka DVS 1b – PN

Michalcová Eva, PaedDr.

0948 247 262

Interná expertka 1b – PN

Bezáková Jana, Mgr.

0948 247 265

Interná expertka 1b – PN

Čavojská Natália, Mgr.

0948 247 263

Interná expertka 1b – PN

Sádecká Ondrášková Lenka, PhDr.

0948 247 264

Odborná asistentka 1b – PN

Kováčová Denisa, Mgr.

0948 247 642

DVS 1b - Poprad

Manažérka DVS 1b – PP

Gabužďová Gabriela,Mgr.

0948 247 067

Interná expertka 1b – PP

Kvašňáková Lenka, Mgr., PhD.

0948 247 251

Interná expertka 1b – PP

Svatová Michaela, Mgr.

0948 247 245

Interná expertka 1b – PP

Varšová Slávka, Mgr.

0948 247 252

Interná expertka 1b – PP

Zoričáková Viera, Mgr.

0948 247 249

Odborná asistentka v DVS 1b – PP

Mňahončaková Tatiana, Mgr.

0948 247 253

-1C- Diagnostické nástroje

Odborná riešiteľka 1c

Barqawi Ivana, Mgr. PhD.

0948 248 140

Interná expertka 1c

Dančová Katarína, Mgr., PhD.

0948 246 356

Interná expertka 1c

Ferenčíková Petra, PhDr. [MD]

0948 246 967

Interná expertka 1c

Kolcunová Lenka, Mgr.

0948 247 058

Interná expertka 1c

Pekárová Veronika, Mgr.

0948 246 996

Interná expertka 1c

Rajčániová Eva, Mgr. [MD]

Interný expert 1c

Lieskovský Jakub, Mgr., PhD.

0948 246 967

Odborná asistentka 1c

Ciranová Natália, Mgr.

0948 247 259

Odborná asistentka 1c

Marosics Barbora, Mgr.

0948 247 302

-1D- Podpora implementácie

Administratívna pracovníčka 1d

Babiaková Jana, Dis. art.

0910 187 375

Administratívna pracovníčka 1d

Mikušová Anna

0948 247 018

Administratívna pracovníčka 1d

Rasovská Daniela

0948 247 014