od roku 1995 pracuje ako predškolská pedagogička v predškolskej integrovanej skupine, ktorá je súčasťou DCVV. Od roku 2008 ako špeciálna a predškolská pedagogička. V poslednom roku pracuje v DCVV aj ako ambulantná špeciálna pedagogička so zameraním na terapiu a stimuláciu detí v predškolskom a mladšom školskom veku.