dlhodobo sa venovala problematike starostlivosti, podporovania a vzdelávania nadaných detí, a to tak v praktickej – v školskej praxi, ako i vo vedecko-výskumnej rovine. Obhajovala práva nadaných detí na alternatívne formy a metódy vzdelávania, ktoré zodpovedajú ich potenciálu a schopnostiam, so zohľadnením ich špecifických dispozícií. Jej najdôležitejšími výskumnými zábermi bola spolupráca s LF UK, kde v rámci interdisciplinárneho výskumu riešila otázky vplyvu testosterónu na výkon žiakov v priestorovej predstavivosti, ako aj vplyv kortizolu na zvládanie záťažových situácií u detí v škole. Bola koordinátorkou a metodickým poradcom pre vzdelávanie nadaných detí v sieti škôl s triedami pre intelektovo nadaných žiakov na Slovensku.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.