Momentálne pôsobím ako hlavná odborná riešiteľka v Národnom projekte VÚDPaP „Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“ pre 2. aktivitu „Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov v systéme výchovného poradenstva a prevencie“. S VÚDPaP som spolupracovala aj v rámci predchádzajúceho národného projektu.

Som psychologička, konzultantka, lektorka a kariérová poradkyňa. Mám ukončené magisterské štúdium v odbore psychológia a doktorandské štúdium v odbore sociálna psychológia a psychológia práce na FSEV UK v Bratislave. Učím budúcich psychológov na Univerzite Komenského. Pracovala som ako konzultantka v súkromnom i neziskovom sektore. Pôsobila som v centre Euroguidance, ktoré je súčasťou rovnomennej európskej siete organizácií rozvíjajúcich celoživotné kariérové poradenstvo. Niekoľko rokov som mala na starosti realizáciu tohto európskeho projektu, malých a veľkých vzdelávacích podujatí, ale aj lektorovanie workshopov, prekladanie textov a publikácií, konzultácie k projektovým zámerom atď. Aktívne pôsobím v rámci viacerých občianskych združení, napr. v Inštitúte dialogických praxí (IDP) a Združení pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK).

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.