od roku 1997 pracuje v DCVaV ako liečebná pedagogička v diagnosticko – terapeutickej skupine, ktorá spolupracuje s integrovanou skupinou detí predškolského veku.