ukončila jednoodborové štúdium psychológie na Univerzite Karlovej v Prahe. Počas vysokoškolského štúdia absolvovala ročný študijný pobyt na University of South Wales vo Veľkej Británii. Od roku 2016 pracuje ako psychologička – výskumná pracovníčka vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, kde sa venuje takým témam ako je čitateľská gramotnosť, intelektové nadanie, alebo eye-tracking. V súčasnosti je externou doktorandkou na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.