vo VÚDPaP pracuje od jesene 2012 ako odborný zamestnanec, člen projektového tímu. Podieľala sa na realizácii národného projektu spolufinancovaného z ESF v rámci OP Vzdelávanie „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“. V súčasnosti sa venuje najmä príprave nového národného projektu, ktorého cieľom je prispieť ku kontinuálnemu zvyšovaniu kvality v systéme poradenstva a prevencie v SR.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.