Pozícia

Telefón

Mobil

E-mail

Vedúca úseku

Durecová Silvia, Ing.
02 4342 0971
0910 187 404

Úsek pre personalistiku a mzdy

Zástupkyňa vedúcej úseku

Baranová Gabriela, Ing.

02 4342 0973
0910 187 616

Úsek pre správu majetku

Zástupkyňa vedúcej úseku

Demová Soňa, Bc.

02 4342 0971

0910 186 717

Pokladníčka

Hovorková Danica, Ing.

02 4342 0971

Účtovníčka / rozpočtárka

Závatzká Klaudia, Ing.

02 4342 0971

Kurič / záhradník / údržbár

Plško Martin

02 4488 1649

IT špecialista

02 4342 0973

0910 187 178

IT špecialista

Štvrtecký Michal

02 4342 0973