v DCVV pracuje od roku 1994, toho času ako koterapeut v diagnosticko – terapeutickej skupine, ktorá funguje v spolupráci s integrovanou skupinou detí predškolského veku.