Manuál začínajúceho školského psychológa

Na základe požiadaviek praxe základných a stredných škôl a našich odborných skúseností sme pripravili Manuál začínajúceho školského psychológa. Materiál vychádza z navrhovaných procesných štandardov, dopĺňa ich a ponúka možnosti aplikácie štandardov v každodennej praxi školského psychológa. Jeho prostredníctvom ponúkame začínajúcim školským psychológom základnú metodickú pomôcku. Rozsah materiálu je 60 strán + prílohy.

Rozdelili sme ho na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej sa venujeme činnosti školského psychológa od jeho príchodu do školy v prvý deň. Opisujeme, akým spôsobom má nadviazať spoluprácu s inými odbornými a pedagogickými zamestnancami, čo je dôležité v poradenstve, prevencii atď. V praktickej časti sa venujeme najčastejšie sa vyskytujúcim problémom v praxi školského psychológa.

Manuál tiež prináša návrh podoby niekoľkých tlačív a formulárov, s ktorými sa počíta v pracovnej verzii Štandardov. Autori: PaedDr. Erik Papp, PhDr. Jana Vernarcová, PhD., Mgr. Andrea Antalová

Prihlásiť sa môžete na prvý zo série webinárov k „Manuálu“ na tomto linku https://docs.google.com/forms

 

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.