VÚDPaP v médiách – Pomoc psychológov počas korony

V týchto dňoch pomáhajú  rodičom  a ich deťom – v čase, keď  sú doma   v rámci  epidemiologických opatrení – aj psychológovia z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. O tom, že  dieťa je v ich centre  pozornosti,  hovorí aj fakt , že zriadili  niekoľko možností  komunikácie tak, aby mohli   pokračovať v práci a aby pomohli   rodičom  detí   so špeciálnymi  vzdelávacími potrebami.  Beáta Repíková  sa  téme venuje  so psychologičkou –  doktorkou Evou Smikovou  z Výskumného ústavu psychológie a patopsychológie a najskôr sa spolu  venujú   aktuálnym otázkam, ktoré  rezonujú  na novozriadených zelených linkách pomoci.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.