Odporúčania pre školy, v ktorých sa vzdelávajú žiaci s poruchou sluchu formou individuálnej integrácie

Žiaci so sluchovým postihnutím, ktorí sú vzdelávaní formou individuálnej integrácie v školách hlavného vzdelávacieho prúdu, si z dôvodu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vyplývajúcich z poruchy sluchu, oslabenej úrovne reči a komunikácie, vyžadujú v procese učenia podporu, pomoc a pravidelnú spätnú väzbu.
Zvládnuť spôsob práce s takýmto žiakom je pre učiteľa, aj samotného nepočujúceho žiaka náročný aj v bežnom režime.
V súčasnom období sú podmienky na vzdelávanie tejto skupiny žiakov ešte náročnejšie pre učiteľov, žiakov, aj ich rodičov.
Prinášame Vám niekoľko praktických odporúčaní od skúsených špeciálnych pedagogičiek, ktoré sa dlhodobo aktívne a obetavo venujú práci s deťmi a žiakmi so sluchovým postihnutím.

Dokumenty na stiahnutie:

Metodické usmernenie (PDF, 148 kB)

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.