Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydal 20.4.2022 Rozhodnutie týkajúce sa výnimočného prijatia dieťaťa na základné vzdelanie pred dovŕšením šiesteho roku veku

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vydal 20.4.2022 Rozhodnutie týkajúce sa výnimočného prijatia dieťaťa na základné vzdelanie pred dovŕšením šiesteho roku veku.

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-2052022/

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.