MŠVVaŠ SR VYDALO ŠTANDARDY ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

MŠVVaŠ SR na svojej stránke zverejnilo štandardy odborných činností, ktoré nadobúdajú platnosť 1.9.2023.

Výkonové štandardy odborných činností, obsahové štandardy odborných činností a obsahové štandardy pre diagnostickú činnosti boli vytvorené VÚDPaP-om v rámci národného projektu „Štandardy“ v rokoch 2019-2023.

Ide o historicky prvé štandardy pre odborné činnosti v systéme poradenstva a prevencie a školstve. Majú viesť k záruke, že deti s rozmanitými potrebami a ich rodiny dostanú na celom Slovensku rovnako kvalitnú starostlivosť. Štandardy sú tvorené v záujme detí a ich rodín, ale nositeľom tejto zmeny sú všetci odborní a pedagogickí zamestnanci v školských podporných tímoch, zariadeniach poradenstva a prevencie a v špeciálnych výchovných zariadeniach.

Tvorené boli preto práve v spolupráci s expertmi a expertkami zo systému poradenstva a prevencie, školských podporných tímov, či akademickej obce. Štandardy prešli rozsiahlym participatívnym procesom tvorby, pripomienkovania či overovania v praxi, z ktorého vzišlo množstvo pozitívnych spätných väzieb. Zároveň budú štandardy predmetom aktualizácie, ktorej podklad budú tvoriť skúsenosti a cenné postrehy z praxe.

MŠVVaŠ SR štandardy zverejnilo na stránke: https://www.minedu.sk/standardy-odbornych-cinnosti-v-systeme-poradenstva-a-prevencie/

Informácie k štandardom a nástroje pre podporu implementácie štandardov nájdete aj na odkaze: https://vudpap.sk/hlavne-cinnosti/standardy-odbornych-cinnosti

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.