MŠVVaŠ SR zverejnilo materiál Metodické usmernenie k zaraďovaniu detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami z Ukrajiny

Prečítať si ho môžete na tomto odkaze: https://ukrajina.minedu.sk/data/att/22877.pdf

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.