MŠVVaŠ SR zverejňuje Koncepciu usmerňovania metodickej činnosti v systéme poradenstva a prevencie v špeciálnych výchovných zariadeniach

Koncepcia usmerňovania metodickej činnosti” definuje realizáciu metodického usmerňovania a metodickej podpory v systéme poradenstva a prevencie. Na obsah a výkon metodickej činnosti je nazerané ako na aktualizáciu, revidovanie a zjednotenie súčasného stavu v metodickej činnosti s reflektovaním aktuálne prebiehajúcich zmien (reforma poradenského systému, novelizácia školských právnych predpisov).

Viac informácií a znenie dokumentu nájdete na TOMTO ODKAZE.

VÚDPaP zároveň bude v roku 2024 ku Koncepcii usmerňovania metodickej činnosti realizovať webináre.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.