Na súčasnú situáciu ohľadom vojenského útoku na Ukrajinu reaguje aj Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Opäť chce pomáhať rodičom a učiteľom aj na diaľku.

V súvislosti s dopadom situácie a informácii, ktoré k nám prichádzajú z Ukrajiny na psychické prežívanie detí, rodičov ako aj učiteľov, prichádza Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie opäť s telefonickou podporou pre rodičov a pedagógov. Prostredníctvom nej chce pomôcť všetkým, ktorí sa ocitli v kríze a majú otázky ohľadom psychického zvládania tejto záťažovej situácie.

Odborníci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v týchto dňoch poskytujú podporu pri krízovej intervencii a radia, ako aktuálnu situáciu deťom.

„Deti vnímajú informácie z médií. Slovo vojna poznajú len z počítačových hier, resp. z hry ako takej, ale teraz je to niečo skutočné, čo je veľmi blízko Je na nás dospelých, aby sme informácie o vojne vysvetľovali primerane veku dieťaťa. S dieťaťom treba hovoriť jednoducho, aby nás pochopilo. Mali by sme sa veľa rozprávať o tom, čo deti o konkrétnej situácii vojnového konfliktu, ktorý je zrazu k nám tak blízko, zaujíma, na čo sa pýta. Nemusíme mať veľa faktických informácii o tejto situácii, ale majme na pamäti skôr ich potrebu emocionálneho zdieľania.  Je vhodné nechať priestor na emócie – či vo forme plaču, ale aj hnevu, ktoré sa môže prejavovať vo forme nedisciplinovanosti, vyrušovania a pod.“ hovorí psychologička PhDr. Alena Kopányiová, PhD.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie opäť aktivuje linku pomoci VÚDPaP 0910 361 252 (od 8 – 18 hod.)

Tá je k dispozícii rodičom, učiteľom ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu odborníka.

 

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.