Národný projekt Štandardy na výstave „Kam na vysokú/Deň s firmami“

Národné kariérne centrum SK, s.r.o. už niekoľko rokov organizuje putovné výstavy v krajských mestách pre stredoškolákov a žiakov ZŠ pod názvom „Kam na vysokú“ a „Kam po strednej“, ale aj  veľtrh práce v Trnave JobFair. Okrem týchto aktivít  vydáva  i vlastný časopis pre stredoškolákov.

Tento rok putovala  výstava „Kam na vysokú/Deň s firmami“ opäť  do Nitry. Je to moderná prezentačná výstava pomaturitného a celoživotného vzdelávania  pre žiakov stredných škôl a ich rodičov, ktorí si môžu zistiť informácie, potrebné pri správnom výbere vysokej školy na jednom mieste. Vysoké školy sa prezentujú viacerými interaktívnymi prostriedkami a informujú študentov o možnostiach štúdia na ich školách a rovnako aj o uplatnení v praxi.

Na výstave sme  výchovným poradcom stredných škôl  prezentovali filozofiu NP Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie  k inklúzii a úspešnosti na trhu práce. Upriamili  sme pozornosť cieľovej skupiny na ďalšie vzdelávanie v oblasti  kariérového poradenstva a kariérovej výchovy. Naším cieľom bolo pozitívnou osvetou ovplyvniť prihlasovanie účastníkov do vzdelávania.

Na výstave sa aktívne zúčastnili: SPU Nitra, UKF Nitra, EU Bratislava, BISLA Bratislava, UK Bratislava, Žilinská univerzita Žilina, Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Paneurópska vysoká škola Bratislava, Univerzita Tomáše Bati v Zlíně, Jaguar Landrover Nitra, spoločnosť AMAZON, Bekaert Hlohovec, Poisťovňa Uniqa Nitra, LEAF n.o., Stredná zdravotnícka škola Nitra.

http://www.narodnekariernecentrum.sk/

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.