Národný projekt „Usmerňovať pre prax“ pokračuje vo výskumoch na tému „Well-being a edukácia našich detí počas pandémie koronavírusu“

Cieľom výskumu je zistenie dopadu pandémie a protipandemických opatrení na rad psychických faktorov respondentov rôzneho veku. V aktuálnom výskume sme získali dáta od vzorky až 1600 respondentov diferencovaných nasledovne: rodičia, deti ZŠ, študenti stredných a vysokých škôl.

Zisťované boli premenné ako depresia, úzkosť, well-being, osamelosť, stres, rodinný stres, závislosť na smartfónoch, strach a obavy z Covid-19, narušenie životného režimu a nominálne premenné súvisiace s sociodemografickými údajmi respondentov a údajmi spojených s pandémiou (napr. ne/zaočkovanie).

Aktuálne prebieha spracovávanie získaných dát, o výsledkoch vás budeme čoskoro informovať.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.