Newsletter 11/2023

Vyšlo novembrové číslo nášho newslettera. Čo sa v ňom dočítate?

  • Zverejnili sme program našej konferencie 3xKaM. Termín jej konania sa nezadržateľne blíži a možnosť registrácie je stále otvorená. Máme pre vás pripravených viac ako 40 tém z oblastí: prevencia sociálno-patologických javov, výzvy a príležitosti v špeciálnych výchovných zariadeniach, duševné zdravie v univerzitnom prostredí a inovácie pre lepšie vzdelávanie.
  • Ponúkame vám zostrihy z našich webinárov, ktoré sa venovali témam: „Multidisciplinárna spolupráca v téme radikalizácie a extrémizmu so zameraním na prácu s mládežou“, „Príklady dobrej praxe – začlenenie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do školského systému. Rodič ako partner multidisciplinárneho tímu“, „Raná starostlivosť“, „Výpoveď dieťaťa predškolského a mladšieho školského veku pred štátnymi orgánmi“.
  • Zverejnili sme odborné materiály informujúce o prejavoch úzkosti u detí v materskej a základnej škole, vrátane odporúčaní, ako s takýmito deťmi pracovať.
  • Pozrieť si môžete i všetky prednášky, ktoré odzneli na 30. ročníku našej konferencie Dieťa v ohrození, ktorá sa konala na jar tohto roka a jej témou bola „Prevencia ako nástroj podpory“. Konferencia ponúkla viac ako 40 prednášok, 7 workshopov a príhovory vzácnych hostí.
  • Naše kolegyne, ktoré ako aktívne účastníčky navštívili XX. ročník Konferencie primárnej prevencie rizikového správania, sa s nami podelili o svoje dojmy z tohto odborného podujatia.
  • Kolegovia z úseku výskumu v rámci výskumnej úlohy „Psychosociálny obraz detí a mládeže v oblasti duševného zdravia, drogovej prevencie, šikany/kyberšikany a prevencie radikalizmu“, nám ponúkli príspevok, v ktorom mapovali skúsenosti žiakov/čok základných a stredných škôl s nenávistným obsahom na internete a ich vzájomné vzťahy s mierou agresivity a zámerom k aktivistickému alebo radikálnemu správaniu.
  • Opäť nechýbajú naše podcasty „Nahlas o deťoch“ a v závere knižné novinky.

.

Príjemné čítanie.

NEWSLETTER si môžete stiahnuť na TOMTO ODKAZE.

Zdieľať:

Ďalšie newsletter:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.