Newsletter 5/2023

Vyšlo májové číslo nášho newslettera. Čo sa v ňom dočítate?

  • V reakcii na aktuálne informácie o zhoršovaní duševného zdravia detí a mladistvých sme spustili bezplatnú mobilnú aplikáciu „Sanity“ na podporu duševného zdravia, ktorá je zameraná na ovplyvňovanie úzkosti a k stiahnutiu v App Store aj Google Play.
  • Kolegovia z národného projektu „Usmerňovať pre prax“ budú v máji realizovať vzdelávanie „Špecifiká rómskeho jazyka v kontexte diagnostiky detí z marginalizovaných rómskych komunít“, ktorého cieľom je okrem iného umožniť odborným zamestnancom spoznať špecifiká rómskeho jazyka, porozumieť sociálnemu kontextu rómskej komunikácie a i.
  • VÚDPaP hľadá dobrovoľníkov v rámci projektu Európskeho zboru solidarity, ktorí budú mať možnosť stráviť u nás 12 mesiacov a získať skúsenosti vo výskumno-vedeckej oblasti, vo vzdelávacej a mediálnej oblasti alebo napríklad v oblasti priamej práce s deťmi.
  • Naša kolegyňa nám sprostredkovala dojmy z konania vedecko – pracovnej schôdze odborníkov „21. Dobrotkov deň“, ktorú organizovala Katedra psychológie FiF UK v Bratislave.
  • Kolegovia z úseku výskumu nás informujú o realizácii experimentu, v ktorom porovnávali úroveň exekutívnych funkcií u detí s priemernou úrovňou intelektu, až po deti s intelektovým nadaním. Zaujímalo ich okrem iného aj to, či sa účinok stresu na výkon v exekutívnych funkciách bude líšiť v závislosti od intelektu.
  • Pripravujeme pre vás zostrih z webinára „Ako riešiť konflikty v triede“, v ktorom budeme okrem iného hovoriť i o tom, aké má konflikt fázy a aké máme možnosti riešenia konfliktov, či už našich vlastných alebo u našich žiakov/žiačiek.
  • Vypočuť si môžete naše podcasty pre odbornú i laickú verejnosť a v závere objaviť novinky z pultov kníhkupectiev.

 

Príjemné čítanie.

NEWSLETTER si môžete stiahnuť na TOMTO ODKAZE.

Zdieľať:

Ďalšie newsletter:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.