Cieľom príručky je poskytnúť základnú orientáciu v otázkach perspektívy inklúzie a reality integrácie, príklady a skúseností zo zahraničia aj zo škôl z viacerých regiónov Slovenska. Vznikla na základe rozhovorov s pedagógmi, špeciálnymi pedagógmi, riaditeľmi škôl, poradenskými pracovníkmi, ale aj na základe vlastných poradenských a pedagogických skúseností a odbornej literatúry.